Profil działalności

DGA S.A. istnieje na polskim rynku doradczym od 28 lat. 
Spółka w myśl dewizy „Wspieramy Wielkich Jutra” jako doradca i inwestor oferuje profesjonalne usługi potwierdzone wieloletnim doświadczeniem oraz inwestuje w nowe przedsięwzięcia biznesowe, stale poszerzając obszar swojej działalności.

Od 2004 roku akcje DGA S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zakres usług DGA S.A. :

DORADZTWO BIZNESOWE:

  • Doradztwo restrukturyzacyjne i sanacyjne,
  • Projekty w tematyce upadłości firm,
  • Transakcji M&A, sukcesji w firmie oraz przygotowania do sprzedaży.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI:

  • Pozyskiwanie projektów współfinansowanych z EFS
  • Kompleksowa realizacja projektów szkoleniowych,
  • Projekty edukacyjno – doradcze dla młodych,
  • Projekty outplacementowe (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne).