Projekt DGA "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" z dofinansowaniem

W dniu 30 czerwca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach poddziałania: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Projekt "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce" złożony przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie. Oferta skierowana jest bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia należących do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby w wieku powyżej 50 lat
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
- diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
- szkolenie ABC przedsiębiorczości oraz doradztwo
- bezzwrotne wsparcie finansowe-dotacja w wysokości 21 200 zł/os
- wsparcie pomostowe finansowe: pierwsze 6 - mcy w kwocie 1800zł/mc/os, kolejne 6 mcy w kwocie 1500zł/mc/os.
- wsparcie pomostowe doradczo - szkoleniowe (średnio 12h/os)

W efekcie w województwie wielkopolskim powstanie 88 mikroprzedsiębiorstw do końca czerwca 2018.
Premiowane będą pomysły na działalność gospodarczą w branżach OZE/Smart Specialization., a także te działalności, w których przewiduje się zatrudnienie min.1 pracownika.

Zapraszamy serdecznie!
Kontakt:
Magdalena Piskórz - Lew, tel: 601 818 150, mail: magdalena.piskorz-lew@dga.pl