2017

2017-06-09 | DGA wspiera finansowo restrukturyzowane przedsiębiorstwo

1 czerwca 2017 roku DGA S.A. zawarła umowę pożyczki z DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Pieniądze są przeznaczone na ratowanie Mennicy Metale - Szlachetne w Radzyminie - Spółki w której DGA CSF pełni czynności zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. To wyjątkowy przypadek, kiedy Zarządca ryzykuje własne pieniądze w celu sfinansowania trudnego momentu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach Pulsu Biznesu  Więcej... 

2017-05-11 | Zmiana terminu publikacji raportu okresowegi za I kwartał 2017 roku

Informujemy, że zmianie uległ temin publikacji rozszerzonego skonsolidowego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku. Data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 15 maja 2017 roku, zostaje zmieniona na dzień 19 maja 2017 roku. Zapraszamy  Państwa do zapoznania się z uaktualnionym kalendarium publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 19 maja 2017 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 15 listopada 2017 r.

2017-03-13 | Projekt DGA "Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim" z dofinansowaniem

Projekt "Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania opublikowanej przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Projekt złożony przez DGA S.A opiewa na kwotę 1 500 912,00 zł i będzie realizowany do 31 lipca 2019r. Celem Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 435 uczniów z 4 zaproszonych do projektu gimnazjów w Wielkopolsce, w tym 46 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrot kompetencji lub kwalifikacji 29 nauczycieli. Więcej o projekcie można przeczytać w Raporcie bieżącym nr 5/2017.

2017-03-02 | Projekt DGA i WARP „Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY” z dofinansowaniem

Projekt "Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt złożony przez DGA S.A w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. opiewa na kwotę 4 945 690,00 zł i będzie realizowany na terenie całego kraju w okresie od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2021r. Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowanai usługo społecznych oparty na formule "płatność za rezultaty". Więcej o projekcie można przeczytać w Raporcie bieżącym nr 3/2017.

2017-03-02 | Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu na utratę wartośći udziałów w spółce zależnej

W dniu 2 marca 2017 r. Zarząd DGA S.A. w raporcie bieżącym 2/2017 przekazał informację o dokonaniu odpisu na utratę wartości udziałów w spółce zależnej FD Polska Sp. z o.o. acja Rozwój). Więcej informacji na ten temat znajduje się w treści Raportu bieżącego nr 2/2017. 

2017-01-23 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z kalendarium publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 15 listopada 2017 r.