2018

Nowy adres biura DGA w Warszawie

05-10-2018

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października br. biura DGA S.A. w Warszawie mieści się pod adresem: 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC. Numer telefonu: 22 528 6656.

DGA ma się dobrze na tle branży

04-10-2018

DGA jest jedną z najstarszych firm konsultingowych w Polsce i jedyną obecną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli chodzi o zadłużenie spółka DGA wypada bardzo korzystnie na tle branży, gdyż jak podaje portal www.wnp.pl, według informacji z Krajowego Rejestru Długów polskie firmy konsultingowe są coraz bardziej zadłużone i obecnie zalegają one ze spłatą blisko 330 mln zł.

więcej

DGA prezentuje wyniki za I półrocze 2018r.

I półrocze 2018 r. Grupa Kapitałowa DGA S.A. zakończyła przychodami ze sprzedaży w wysokości
4.615 tys. zł i zyskiem netto z działalności kontynuowanej w wysokości 2.162 tys. zł. W analogicznym
okresie roku 2017 przychody ze sprzedaży wyniosły 3.673 tys. zł, a zysk netto 344 tys. zł.

Szczegółowa treść raportu finansowego dostępna jest tutaj.

Wyniki DGA za 2017 rok

23-04-2018

23 kwietnia 2018r. DGA opublikowała skonsolidowany oraz jednstkowy raport roczny za 2017 rok. W roku 2017 Grupa DGA uzyskała przychody w wysokości 8.325 tys. zł i zysk netto równy 2.629 tys. zł. Natomiast w raporcie jednostkowym spółka DGA prezentuje przychody w wysokości 7.867 tys. zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 2.517 tys. zł. To zdecydowana poprawa wynikó zarówno dla Grupy, jak i dla spółki. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jednostkowym oraz skonsolidowanym raportem rocznym DGA  dostępnym tutaj.

Wyniki DGA oraz Grupy DGA za I kwartał 2018 r.

30-05-2018

I kwartał 2018 r. Grupa Kapitałowa DGA S.A. zakończyła przychodam 2.861 tys. zł i zyskiem netto w wysokości ze sprzedaży wyniosły 2.140 tys. zł. Natomiast Grupa Kapitałowa DGA S.A. zakończyła pierwsze trzy miesiace bieżącego roku przychodami zepredaży 2.861 tys. zł i zyskiem netto w wysokości 2.140 tys. zł.

Pełna treść raportów okresowych za I kwartał 2018r. dostępna jest tutaj.