Aktualności

07-11-2008

Zróżnicowane opinie na temat wyników DGA za III kwartał

06-11-2008

Publikacja raportu z wynikami za III kwartał br.: DGA powoli wraca do zdrowia

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany raport z wynikami za III kwartał br.

więcej
01-10-2008

Ukazał się coroczny ranking firm konsultingowych w Polsce. DGA w rankingu ogólnym zajęło 3 miejsce.

25-09-2008

Odbyło się spotkanie z inwestorami i dziennikarzami, poświęcone wynikom za I półrocze oraz perspektywom w drugiej połowie roku i planach na 2009 r.

08-08-2008

Ruszył Program skupu akcji własnych DGA

03-07-2008

Rada Nadzorcza DGA pozytywnie zaopiniowała szczegóły Programu skupu akcji własnych celem umorzenia, przedstawiony przez Zarząd. Na ten cel Spóka przeznaczyła 4 miliony złotych, czas trwania Programu określono do 30 czerwca 2009 roku.

12-06-2008

Walne Zgromadzenie DGA udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz dokonało m.in. podziału zysku netto, wyboru nowych członków do Rady Nadzorczej a także uchwaliło Program skupu akcji własnych celem umorzenia.

09-04-2008

Informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki - wyniki I kwartału i projekty inwestycyjne

W dniu 31 marca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. Podczas spotkania Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową spółki, wynikami za ostatni kwartał 2007 roku oraz zapoznała się z planami spółki na 2008 r.

więcej
26-02-2008

Rekomendacja Zarządu DGA: wypłata 100% zysku za rok 2007

Uprzejmie informujemy, że w swej uchwale z 25 lutego 2008 r. Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. ustalił rekomendację wypłaty 100% zysku za rok 2007 w formie dywidendy dla Akcjonariuszy.

więcej
04-02-2008

6 lutego br. pierwsze notowanie nowych akcji serii H Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 lutego br. podjął uchwałę, w której wyznaczył na 5 lutego 2008 r. dzień ostatniego notowania 7.910.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta.

więcej
03-01-2008

Rozpoczęcie notowań PDA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 stycznia 2008 r. rozpoczęły się notowania 7.910.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLDGA0000076.

więcej