W dniu 30 maja 2007 r. Związek Powiatów Polskich podpisał z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA SA porozumienie o stałej współpracy

Obie instytucje zamierzają ponadto organizować przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym, informacyjnym, a także doradczym i szkoleniowym.

Współpraca z pewnością przyczyni się do rozwoju standardów podnoszenia kompetencji przedstawicieli samorządów oraz do kreowania zmian w administracji.

Związek Powiatów Polskich - skupia 319 powiatów i miast na prawach powiatów. Jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Polskiego Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE. Działalność ZPP obejmuje reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inicjowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych, inspirowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną. Prezesem Zarządu jest Tadeusz Nalewajk – starosta pułtuski.