DGA: 3 lipca dniem ustalenia prawa do dywidendy

14 czerwca Walne Zgromadzenie DGA SA określiło wysokość dywidendy za rok 2006, na kwotę 54 groszy za akcję. Jako dzień ustalenia prawa do jej otrzymania wybrano 3 lipca br. Warunkiem otrzymania dywidendy przez akcjonariusza jest nabycie akcji DGA do dnia 28.06.2007.

Akcjonariusze DGA SA zdecydowali , że z 3.063 tys. zł zysku netto osiągniętego w 2006 roku na dywidendę dla akcjonariuszy Spółka przeznaczy 1.220 tys. złotych, co daje 54 grosze na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 3 lipca, a termin jej wypłaty to 18 lipca 2007 roku.

Walne zdecydowało też, że 1.84 tys. zysku za ubiegły rok przeznaczono na kapitał zapasowy spółki. To już trzecia dywidenda w dziejach giełdowej przygody DGA. Pierwszą wypłacono po kwietniowym debiucie akcji w 2004r, wówczas z 2.126 tys. złotych zysku za rok 2003 na wypłatę dywidendy spółka przeznaczyła 678 tys. Druga dywidenda dotyczyła zysku w 2004 roku, kiedy to z zysku netto w kwocie 2.194 tys. złotych, 994 tys. złotych wypłacono akcjonariuszom Spółki. W przyjętej polityce dywidendowej, zamiarem Zarządu jest przeznaczenie na wypłaty dla akcjonariuszy od 20% do 40% wypracowanego zysku netto.