Amica SA szkoli się z DGA

W kwietniu 2005 roku DGA rozpoczęło realizację programu szkoleniowego dla pracowników firmy Amica SA. Dofinansowane ze środków UE szkolenia miały zakończyć się w marcu 2007 roku, jednak przedstawiciele firmy Amica SA, zadowoleni ze współpracy z DGA, przedłużyli realizację projektu o kolejny rok.

Uczestnicy projektu podkreślali profesjonalizm konsultantów, interesujące programy szkoleniowe i przydatność tematów.

Zamierzeniem projektu jest upowszechnienie nowoczesnych standardów zarządzania i ewolucja polityki personalnej firmy, które mają prowadzić do efektywnej zmiany dostosowującej kadrę do funkcjonowania w unijnym, wolnorynkowym, konkurencyjnym przedsiębiorstwie. DGA wspiera firmę Amica SA w tym zakresie.

Projekt nadzoruje Polska Agencja Rozjowu Przedsiębiorczości.