Raporty bieżące z roku 2005

28-12-2005 Raport 51/05
Znacząca umowa z PARP w sprawie realizacji projektu „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych”
15-12-2005 Raport 50/05
Znacząca umowa z PARP w sprawie realizacji projektu „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych”
08-12-2005 Raport 49/05
Istotne umowy z PARP w sprawie realizacji projektów szkoleniowych dla firm Elcho, Phytopharm Klęka oraz Ruch S.A.
02-12-2005 Raport 48/05
Istotna umowa z PARP w sprawie realizacji projektu „Wzmocnienie regionalnej sieci organizacji wspierania biznesu w woj. Wielkopolskim”
30-11-2005 Raport 47/05
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
29-11-2005 Raport 46/05
Znacząca umowa z Fundacją Fundusz Współpracy
16-11-2005 Raport 45/05
Istotna umowa z PARP w sprawie realizacji projektu szkoleniowego dla Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o.
16-11-2005 Raport 44/05
Rejestracja spółki współzależnej DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.
10-11-2005 Raport 43/05
Porozumienie intencyjne dotyczące nabycia udziałów Spółki PBS Sp. z o.o.
27-10-2005 Raport 42/05
Istotna umowa szkoleniowa z Komendantem Głównym Policji
06-10-2005 Raport 41/05
Znacząca umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu „Program szkoleń promujących clustering”
06-10-2005 Raport 40/05
Zbycie akcji spółki Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A.
26-09-2005 Raport 39/05
Zatwierdzenie Regulaminu Audytu, wybór Komitetu Audytu
21-09-2005 Raport 38/05
Korekta prognozy finansowej na rok 2005
01-09-2005 Raport 37/05
Istotna umowa z PARP w sprawie realizacji projektu szkoleniowego dla Icopal S.A.
10-08-2005 Raport 36/05
Polityka wypłat środków dla akcjonariuszy Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
09-08-2005 Raport 35/05
Znacząca umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu dla Philip Morris Polska
28-07-2005 Raport 34/05
Znacząca umowa z PARP: „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców.”
27-07-2005 Raport 33/05
Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.07.2005
27-07-2005 Raport 32/05
Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A.
15-07-2005 Raport 31/05
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 lipca 2005r. z uzasadnieniem
07-07-2005 Raport 30/05
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
04-07-2005 Raport 29/05
Istotna umowa – Nowy zawód – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa.
04-07-2005 Raport 28/05
Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 27.07.2005r.
04-07-2005 Raport 27/05
Kandydatura do Rady Nadzorczej Spółki
14-06-2005 Raport 26/05
Znacząca umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu
09-06-2005 Raport 25/05
Oświadczenie Zarządu DGA SA dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
07-06-2005 Raport 24/05
Przekazanie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 07.06.2005
07-06-2005 Raport 23/05
Zarząd nowej kadencji, powołani prokurenci Spółki
07-06-2005 Raport 22/05
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
31-05-2005 Raport 21/05
Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki
31-05-2005 Raport 20/05
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2005r. z uzasadnieniem
19-05-2005 Raport 19/05
Korekta raportu rocznego SA-R 2004
Nota objaśniająca do SA-R 2004 nr 10
13-05-2005 Raport 18/05
Istotne umowy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Wojewódzkim Urzędem Pracy Poznaniu
10-05-2005 Raport 17/05
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 rok
10-05-2005 Raport 16/05
Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 07.06.2005r.
05-05-2005 Raport 15/05
Wstępne wyniki za I kwartał 2005r.
05-05-2005 Raport 14/05
Korekta prognozy finansowej na rok 2004.
26-04-2005 Raport 13/05
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
15-04-2005 Raport 12/05
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii G Emitenta
15-04-2005 Raport 11/05
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii G Emitenta
05-04-2005 Raport 10/05
Rejestracja zmiany struktury akcjonariatu w spółce zależnej Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A.
04-04-2005 Raport 9/05
Istotna i znacząca umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektów dla Amica Wronki S.A. oraz Koncernu Energetycznego EnergiaPro
01-04-2005 Raport 8/05
Rejestracja zmian w spółce zależnej Meurs Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany udziałowca oraz podwyższenia kapitału zakładowego
01-04-2005 Raport 7/05
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
22-02-2005 Raport 6/05
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
22-02-2005 Raport 5/05
Wpis Spółki przez Ministra Gospodarki i Pracy do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji poradnictwa zawodowego
18-02-2005 Raport 4/05
Korekta progznozy finansowej za rok 2004
22-01-2005 Raport 3/05
¦rodki unijne dla projektów szkoleniowych DGA dla Koncernu Energetycznego EnergiaPro i Amica Wronki
12-01-2005 Raport 2/05
Nabycie udziałów w Spółce Meurs Polska Sp. z o.o. – zakończenie procesu
10-01-2005 Raport 1/05
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2005