Prezentacja wyników DGA za II kwartał 2007 r.

Spotkanie dotyczyło także nowej emisji akcji Spółki i celów akwizycji. Ponadto Zarząd DGA SA podał cenę emisyjną akcji.

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane rozszerzone za II kwartał 2007 r.