Już dziś wypłata dywidendy dla akcjonariuszy DGA SA

- To już trzecia dywidenda w dziejach giełdowej przygody DGA. Pierwszą wypłacono po kwietniowym debiucie akcji w 2004r, wówczas z 2,126 mln złotych zysku za rok 2003 spółka przeznaczyła 678.000 złotych, to jest 30 groszy na jedną akcję, na wypłatę dywidendy. Druga dywidenda dotyczyła zysku w 2004 roku, kiedy to z zysku netto w kwocie 2,194 mln złotych, 994.000 złotych (0,44 zł na akcję) wypłacono akcjonariuszom Spółki – mówi Andrzej Głowacki, prezes zarządu. -Dywidenda za 2006 rok wynosi 54 grosze za akcję i będzie wypłacona 18 lipca br, po uprzednim ustaleniu prawa poboru akcji w dniu 2 lipca - dodał.