DGA doradcą prywatyzacyjnym Stoczni Gdańsk SA

W ramach powierzonych obowiązków DGA wykona analizy przedprywatyzacyjne określające sytuację prawną majątku stoczni, określi stan obecny, perspektywy rozwoju stoczni, opierając się na własnych ekspertyzach ekonomiczno-finansowych, marketingowych, technologicznych oraz organizacji pracy i zarządzania, a także dbałości o środowisko i ochronę zabytków.

  •  Przed prywatyzacją trzeba też wycenić akcje stoczni, opracować poprawne procedury zbycia akcji uwzględniające przepisy pomocy publicznej i założenia Strategii dla sektora stoczniowego. Mamy również sporządzić i rekomendować listy potencjalnych inwestorów, wraz z zasadami oceny ich wiarygodności, a potem służyć radą w negocjacjach – powiedział Andrzej Głowacki, prezes zarządu DGA SA.
  •  Konieczność prywatyzacji Stoczni Gdańsk S.A wynika z wieloletniej Strategii dla sektora stoczniowego w Polsce w latach 2006-2010. Ma ona uczynić z tych przedsiębiorstw podmioty "zdolne do działania na konkurencyjnym rynku w skali globalnej dzięki ich restrukturyzacji i prywatyzacji". Wśród celów społecznych Rada Ministrów wymienia zahamowanie spadku miejsc pracy i odpływu wykwalifikowanych pracowników. Strategia przyjęta w grudniu ubiegłego roku zakłada, że inwestorzy prywatni obejmą do 30 czerwca 2008 roku większościowy pakiet akcji stoczni Gdańsk S.A.- powiedział Janusz Steinhoff.

Konieczność prywatyzacji Stoczni Gdańsk S.A wynika z wieloletniej Strategii dla sektora stoczniowego w Polsce w latach 2006-2010. Ma ona uczynić z tych przedsiębiorstw podmioty "zdolne do działania na konkurencyjnym rynku w skali globalnej dzięki ich restrukturyzacji i prywatyzacji". Wśród celów społecznych Rada Ministrów wymienia zahamowanie spadku miejsc pracy i odpływu wykwalifikowanych pracowników. Strategia przyjęta w grudniu ubiegłego roku zakłada, że inwestorzy prywatni obejmą do 30 czerwca 2008 roku większościowy pakiet akcji Stoczni Gdańsk S.A.,

Stocznia Gdańska w ciągu swojej 61-letniej działalności zbudowała i przekazała do eksploatacji armatorom z różnych krajów świata ponad 1000 w pełni wyposażonych statków pełnomorskich o wysokim światowym standardzie. Wieloletnia działalność stoczni pozwoliła na pozyskanie i wykształcenie kadry specjalistów o wysokich kwalifikacjach we wszystkich niezbędnych zawodach. Pozwala to na oferowanie klientom produktu najwyższej jakości. Pozyskanie większościowego prywatnego inwestora jest więc kolejnym etapem zmian w Stoczni, a Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., które już wcześniej miało okazję poznać działalność Spółki przy innych pracach doradczych, będzie ten etap nadzorowało.

Dziś akcjonariuszami Stoczni Gdańsk S.A są właśnie KPS SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA i PHZ Cenzin sp. z.o.o.