Prawa poboru DGA płynne dłużej

9 października br Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła nowy harmonogram emisji akcji serii H Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. Subskrypcja zostanie przeprowadzona w pierwszych dniach grudnia br.

Zarząd DGA podjął decyzję o przesunięciu terminu subskrypcji akcji serii H. Główną przyczyną był zbyt krótki czas notowań praw poboru i tym samym niemożność prezentacji inwestorom, w szczególności instytucjonalnym programom działania Spółki. To spowodowało, że kurs prawa poboru jak i akcji w ostatnim tygodniu znacznie obniżył się. Celem Zarządu jest jego odbudowanie poprzez prezentacje Spółki, informacje o przebiegu akwizycji oraz przedstawienie wyników za III kwartał – mówi Andrzej Głowacki. Obecny kurs nie odpowiada zdaniem Andrzeja Głowackiego rzeczywistej wartości Spółki, w szczególności prawa poboru są nisko wycenione. Andrzej Głowacki uważa, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy będziemy mogli przekazać wiele interesujących informacji. Także z punktu widzenia głównych akcjonariuszy, Andrzeja Głowackiego i Anny Szymańskiej, poziom kursu nie jest satysfakcjonujący.
Program dalszych działań DGA, Zarząd przedstawi na spotkaniu prezentacyjnym wyników za III kwartał.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż prawa poboru będą nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i inwestorzy będą mogli podejmować decyzje o poziomie zaangażowania w DGA 

Planowany harmonogram emisji akcji serii H

Data Zdarzenie
7 grudnia 2007 r. Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H*
3 grudnia 2007 r. Otwarcie publicznej subskrypcji
3 grudnia 2007 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 grudnia 2007 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
21 grudnia 2007 r. Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
21 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
27 grudnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
28 grudnia 2007 r. Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
28 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Formularz zapisu na akcje serii H DGA S.A.