Anna Olszowa

Anna Olszowa

Funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Prokurenta pełni Pani Anna Olszowa,
Pani Anna Olszowa posiada wykształcenie wyższe – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Kierunek: cybernetyka ekonomiczna i informatyka; specjalność: rachunkowość i przetwarzanie danych.


Przebieg kariery zawodowej Pani Anna Olszowa:
1987r. 1990r. Główny Księgowy, RO ZSP Klub Studencki Medyk i Nurt w Poznaniu,
1990r. 1991r. Główny Księgowy, Bank Spółdzielczy w Szczańcu, Oddział w Poznaniu,
1991r. 1992r. Główny Księgowy, Bank Staropolski S.A. w Poznaniu,
1992r. 1993r. Główny Księgowy, Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., I Oddział w Poznaniu,
1993r. 1995r. Główny Księgowy, Bank Komercyjny Posnania S.A.,
1995r. 1996r. Główny Księgowy, Członek Zarządu Polinwest Consulting S.A. w Poznaniu oraz doradca Prezesa Zarządu Bankowego Towarzystwa Leasingowego S.A.,
1996r. 2003r. Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji do września 2002, Dyrektor Finansowy spółki giełdowej AMS S.A. z Poznania,
09.2005r. 06.2007r. Dyrektor Finansowy Emitenta,
07.2007r. nadal Dyrektor Zarządzający Emitenta.
Pani Anna Olszowa w okresie ostatnich pięciu lat, oprócz wskazanych powyżej pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Adpol Sp. z o.o. w Warszawie, Aksis Sp. z o.o. w Poznaniu, Active Media Sp. z o.o. w Poznaniu oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce DGA Kancelaria Rachunkowa.
Pani Anna Olszowa od 2008 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej JPW-DGA Sp. z o.o., a od 2009 roku Członka Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o.

powrót