Mirosław Marek

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta pełni Pan Mirosław Marek,
Pan Mirosław Marek ma wykształcenie wyższe (mgr inżynier chemik). Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Mirosław Marek ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Przebieg kariery zawodowej Pana Mirosława Marek:
1993r. 1997r. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych kolejno na stanowiskach: doradcy ministra, Wicedyrektora Departamentu Reprywatyzacji, Dyrektora Biura Reprywatyzacji,
1997r. 2002r. Dyrektor Departamentu Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki,
2002r. 2006r. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2006r. 2007r. Doradca Zarządu Emitenta,
1.02.2007r. nadal Wiceprezes Zarządu Emitenta.

powrót