Piotr Gosieniecki

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa). Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dodatkowe kwalifikacje:
- 1973-1975 aplikacja sądowa,
- 1975 zdany egzamin sędziowski,
- 1983 doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 1984 kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia),
- 1986 zdany egzamin radcowski,
- 1987 stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy),
Przebieg kariery zawodowej:
- 1973-12.1973 aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, 

- 01.1974-09.1976 pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 09.1983-1993 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 09.1986-1996 radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
- 1990-1994 pełnomocnik firmy "Lako Industrie - Consulting AG" Szwajcaria - udziałowiec i założyciel Spółki Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski" Sp. z o.o.,
- 1993-nadal starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 1996-nadal wspólnik i Dyrektor Zarządu spółki „Menedżer” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- 1997-nadal wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
- 2002-nadal kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa,
- 2003-nadal wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu,
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, ponieważ pełnił funkcje w radzie nadzorczej DGA dłużej niż 12 lat.
Pan Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

powrót