Karol Działoszyński

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomika obsługi ruchu turystycznego.

Przebieg kariery zawodowej:
- 1990-1998 współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu, 
- 1997-nadal współwłaściciel spółki Inter Consult S.A.,
- 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A.,
2003-nadal 
- 1992-1994 dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o.,
1996-1997 
- 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji, 
- 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A., 
- 2001-2006 członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie, 
- 2003-nadal Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 
- 2006-nadal własna działalność gospodarcza IIo Consulting Karol Działoszyński, 
- 07.2004-08.2006 członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie, 
- 01.2007-12.2007 Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A., 
- 20.12.2004-nadal członek Rady Nadzorczej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Od 20.12.2004r. członek Rady Nadzorczej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (od 21.02.2005r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego). Od 26.09.2005r. wchodzi w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej DGA, w którym w dniu 16.04.2007r. objął funkcję Przewodniczącego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

powrót