Romuald Szperliński

Pan Romuald Szperliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku: handel i towaroznawstwo.

Przebieg kariery zawodowej:
- 1969-1970 Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej,
- 1971-1973 Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań,
- 1973-1981 Właściciel Zakładu Rzemieślniczego,
- 1982-1992 Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl,
- 1990-nadal Właściciel spółki Intrex,
- 1993-1998 Właściciel spółki Introl S.A.,
- 1999-2005 Właściciel i Prezes Zarządu spółki Introl S.A.,
- 2005-2008 Prezes Zarządu spółki Skanem Introl S.A.,
- 2008-nadal Prezes Zarządu PHZ Intrex
Od 09.06.2001 r. członek Rady Nadzorczej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., w której od 10.08.2006 r. pełni funkcję Sekretarza, natomiast w okresie od 16.04.2007 r. do 07.12.2009r. wchodził w skład Komitetu Audytu.
Ponadto pełni funkcję Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a także past-prezydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Szperliński spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Pan Romuald Szperliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

powrót