Leon Komornicki

Pan Leon Komornicki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, Akademii Sztabu Generalnego w ZSRR, Akademii NATO w Rzymie, kierunek: ogólnowojskowy, dowódczy i nauki polityczne (NATO).

Przebieg kariery zawodowej:
- 1968-1969 Dowódca Plutonu 8 Pułku Czołgów w Żaganiu, 
- 1969-1972 Starszy Oficer Operacyjny Sztabu 3 Pułku Czołgów w Żaganiu, 
- 1978-1979 Oficer Operacyjny 11 Dywizji Pancernej,
- 07.1979-1984 Dowódca 8 Pułku Czołgów w Żaganiu, 
- 1986-1987 Szef Sztabu 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, 
- 1987-1989 Dowódca 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, 
- 1989-1990 Szef Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, 
- 1990-1992 Dowódca Okręgu Wojskowego w Warszawie, 
- 1991-nadal Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, 
- 1992-1997 Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
- 1998-2000 Dyrektor ds. Marketingu firmy CEBA, 
- 2000-2003 Prezes firmy Unikonsult Sp. z o.o., 
- 2002-nadal Doradca Zarządu Pol-Aqua S.A., 
- 15.06.2004-nadal Członek Rady Nadzorczej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A., 
- 2006-nadal Doradca Zarządu Biatel S.A.

Pan Leon Komornicki pełni także funkcję Doradcy Zarządu spółek Nom-2 Sp. z o.o. oraz Keratronik Sp. z o.o. Ponadto jest członkiem – założycielem Rady Organizatorów Business Centre Club.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Leon Komornicki spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Pan Leon Komornicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

powrót