dr Robert Gwiazdowski

Pan Robert Gwiazdowski posiada wykształcenie wyższe – doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Handlu I Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 1997 roku doradca podatkowy. Od 2009 roku Adwokat. Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Autor książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania” oraz „Podatek progresywny a proporcjonalny” oraz licznych artykułów poświęconych problematyce podatków, wolnego rynku i polityki gospodarczej.

Przebieg kariery zawodowej:
- 1980-2006 pracownik naukowy – asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
- 1995-nadal własna działalność gospodarcza,
- 2004-nadal Prezydent w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, 
-  2009-nadal profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Gwiazdowski spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

powrót